Rezervační systém

Provozní podmínky

VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ - PRŽNO

Hřiště s umělým povrchemVážení návštěvníci, tato sportoviště byla vybudována za částku 6,35 mil. Kč a je vám dáno k dispozici pro využití vašeho volného času. Pro zpříjemnění vašeho pobytu i dalších návštěvníků vás prosíme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu.
Hřiště je určeno pro provozování následujících sportů:

 • volejbal
 • nohejbal
 • házená
 • malá kopaná
 • tenis
 • badminton
 • lední hokej

Provozní doba hřiště:

Období březen až červen (březen dle počasí – domluva se správcem objektu):
Pondělí až neděle:       9.00-21.00
Období červenec až srpen
Pondělí až neděle:       8.00-22.00
Období září až listopad:
Pondělí až neděle:       9.00-21.00
Období prosinec až únor : (dle počasí, při teplotě pod 0 °C možnost ledního hokeje):
Pondělí až neděle:       9.00-18.00
Provozní dobu je možné upravit po dohodě se správcem.

Důležité telefonní čísla

Správce hřiště - obec Pržno+420 606 040 467
Hasiči150
Záchranná lékařská služba155
Tísňové volání / SOS112
Policie ČR158

Návštěvník je povinnen

 • respektovat provozní řád a pokyny správce
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sebe
 • očistit si obuv před vstupem na hřiště
 • používat doporučenou sportovní obuv s hladkou podešví, s podrážkou nezanechávající šmouhy (nomarking), případně tretry pro umělé sportovní povrhy
 • užívat hřiště k účelu, k němuž je určeno, tj. ke sportovním aktivitám
 • chránit povrch hřiště před mechanickým poškozením

Na hřišti platí zákaz

 • poškozování a znečišťování areálu hřiště, jeho vybavení a zařízení
 • vstupu se zvířaty
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • manipulace s otevřeným ohněm
 • užívání zařízení za snížené viditelnosti, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení
 • vjezdu vozidel, kočárků, skateboardů, jízdních kol, kolečkových bruslí, koloběžek a tříkolek
 • skladování materiálu na hrací pole
Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná osoba.

Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba. Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecných předpisů pokutou. Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně správci objektu. Zabezpečíte tím větší bezpečnost pro své dítě.


 • v případě potřeby zrušení rezervace v krátké době před samotnou rezervací, je potřeba informovat správce
 • udržujte čistotu, uklízejte odpadky
 • zjištěné závady bezprostředně hlásit správci
Nedodržování těchto povinností bude zohledňováno při následných rezervacích

Návštěvní řád byl schválen Zastupitelstvem dne 18.6.2018.
Copyright © 2019 - obec Pržno